Hier vind je alle praktische info over de bib van Beerse

Lid worden

 • iedereen kan gratis lid worden van de bibliotheek op vertoon van de identiteitskaart of Kids-ID, ook niet-inwoners van Beerse
 • na registratie aan de balie kan je je identiteitskaart (eID) meteen gebruiken als lidkaart van de bibliotheek (rijksregisternummer = lidnummer)
 • je kan er ook voor kiezen om een bibliotheekkaart te laten maken (barcodenummer = lidnummer)
 • je hebt je eID of bibkaart nodig voor het uitlenen, verlengen of reserveren van materialen, inleveren kan zonder kaart
 • bij verlies of beschadiging betaal je 5 euro voor een nieuwe bibkaart
 • we raden aan om een profiel aan te maken op Mijn Bibliotheek, dit kan met je rijksregisternummer of lidnummer en je geboortedatum (dd/mm/jjjj)
 • meer info over de online dienstverlening Mijn Bibliotheek vind je hier

Uitlenen

 • elk lid kan maximum 10 materialen ontlenen voor een uitleentermijn van 3 weken, je kan de materialen 2 keer verlengen (totaal 9 weken) op voorwaarde dat deze niet door een andere lener gereserveerd werden
 • een boek uit de sprintercollectie (snelle leen): maximum 1 boek per lener voor een uitleentermijn van 1 week, verlengen is niet mogelijk
 • de uitleentermijn van een taalcursus is 60 dagen, verlengen is niet mogelijk
 • extra kaart voor leraren (in opleiding): 10 materialen, uitleentermijn 6 weken

Kosten

 • reserveringskosten: € 0,75
 • IBL (interbibliothecair leenverkeer) = aanvraag van een werk in een andere bibliotheek: € 1,50
 • boete gedrukte materialen: € 0,35 per stuk en per week te laat ingeleverd
 • boete dvd's: € 0,75 per stuk en per week te laat ingeleverd
 • boete sprinters: € 0,35 per dag te laat ingeleverd
 • portkosten maningsbrieven: € 0,75 per brief
 • bij verlies of onherstelbare beschadiging van materialen: aankoopwaarde - 5% afschrijfwaarde per jaar + € 4 administratiekosten
 • kleine schade (wanneer het materiaal nog bruikbaar is): € 1,25
 • koffie/thee: € 1
 • afgevoerde boeken/dvd's/tijdschriften/strips: € 0,50
 • prints: € 0,10 per pagina
 • kopiekaart 20 eenheden: € 1,20
 • kopiekaart 50 eenheden: € 2,70
 • kopiekaart 200 eenheden: € 10
 • A3-kopie in zwart-wit: € 0,10
 • A3-kopie in kleur: € 1

Inleverbus

 • buiten de openingsuren van de bibliotheek kan je materialen inleveren via de inleverbus aan de Heilaarstraat (naast de inrit naar onze privé-parking)
 • BELANGRIJK! De inlevering wordt pas geregistreerd op de eerstvolgende uitleenzitting. Indien je dus materiaal inlevert op de laatste dag van je uitleentermijn na de laatste uitleendienst van die dag, wordt er alsnog een boete aangerekend omdat de inlevering pas een dag later wordt geregistreerd.
 • gebruik voor boeken en gedrukte materialen de linkergleuf, voor dvd's de rechtergleuf
 • controleer steeds of de materialen volledig zijn (bijlagen, schijfjes, kaarten, patronen, ...)
 • zorg ervoor dat de materialen goed naar beneden glijden
 • materialen die je nog thuis hebt, worden niet automatisch verlengd. Je kan deze zelf verlengen op Mijn Bibliotheek.
 • eventuele beschadigingen of ontbrekende stukken zullen berekend worden, het verschuldigde bedrag vind je terug bij 'Kosten' in Mijn Bibliotheek
 • inleveren via de inleverbus gebeurt op de verantwoordelijkheid van de lener

Reglement

Het volledige dienstreglement vind je hier.