Op maandag- en donderdagnamiddag kan je in de bib terecht van 14 tot 16 uur. Op deze momenten is er geen bibmedewerker aanwezig, je moet dus zelfredzaam zijn.

Hieronder een overzicht van wat wel kan en wat niet.

WEL

 • via de zelfscanbalies materialen inleveren, uitlenen of verlengen
 • de catalogus raadplegen
 • kranten en tijdschriften lezen
 • gebruik van een internet-pc
 • betalen aan de betaalautomaat
 • kopiëren indien voldoende waarde op je kopiekaart

NIET

 • printen bij gebruik van een internet-pc
 • lid worden of je lidmaatschap hernieuwen
 • kopiekaart aankopen of herladen
 • gereserveerde materialen ophalen
 • lerarenkaart ophalen

Opgelet: er kan hinder zijn van bibliotheekactiviteiten voor scholen.