Bibliotheek Beerse

Rouwkoffer

Verdriet en afscheid in klasverband : de Bib heeft een rouwkoffer samengesteld met boeken en educatief materiaal rond troost en rouwverwerking bij kinderen.
Scholen kunnen deze rouwkoffer ontlenen in een crisissituatie (verlies, overlijden, scheiding, ziekte ...)